Политика за поверителност

Алтернативно разрешаване на спорове в съответствие с чл. 14 (1) ODR-VO и § 36 VSBG:

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОС), която е достъпна на https://ec.europa.eu/consumers/odr. Не сме задължени, нито желаем да участваме в процедури за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.